۴۶۶: بیماری ورم روده و آی بی اس آیا با خام گیاهخواری قابل درمان است؟

باسلام آیا بیماری من ورم روده یا همان آی بی اس که منجر به تکررادرار وقولنج دایمی شده است که باید مرتب آنرا بشکنم باخامگیاهخواری درمان قطعی میشود وچگونه؟
باسپاس

.
.
.
پاسخ:
.
.
.
بله . با دقت و رژیم غذایی دقیق و سالمی کاملا و بدون شک درمان میشود. موارد فراوانی در این زمینه داشته ام که بهبود کامل پیدا کرده اند. نامهای بیماریها بی معنا هستند. تنها یک بیماری وجود دارد و آنهم عدم تعادل یا هوموستازی و التهاب بدن در نتیجه ی تغذیه و روش زندگی نادرست است
خام گیاهخواری را شروع کنید و سلامتی خود و روده ها را تامین کنید

Share on Facebook