۴۰۰: آیا گوشتخواری و بخصوص خوردن ماهی باعث تکامل مغز انسان شده است؟

۱. من خیلی در برنامه های متفاوت میبینم که تکامل رو به تغذیه انسان و خوردن جانوران مخصوصا دریایی و … که باعث تکامل مغز میگن میشه ربط میدن
می خواستم اطلاعاتی رو کسب کنم که خامگیاهخوار ها چه طور این تکامل و تحول انسان رو توجیه میکنن؟

۲. من بعد ازین که پنج روز روزه گرفتم ، از اون موقع هر روز مقدار خیلی زیادی اب دهان رو باید تف کنم و می خوام بدونم دلیلش چیه؟
.
.
پاسخ:
.
.
چه نوع تکاملی در مد نظر شماست؟ آگر از تکامل بیولوژیک صحبت می کنید باید گفت که انسان بیش از یک میلیون سال پیش از میمونهای میوه خوار و گیاهخوار تکامل پیدا کرد٬ این تکامل در افریقا صورت گرفت و در کنار دریا نبود و به مصرف غذاهای دریایی هم ربطی نداشت. البته بشر در طول زندگی طبیعی و تاریخی خود و بسته به محل زندگی از محصولات حیوانی هم مصرف می کرده ولی این مصرف درمقایسه با مصرف مواد دیگر بسیار اندک بوده. این مواد را هم بصورت خام مصرف می کرده بنابراین با نظریه ی خام گیاهخواری تضادی ندارد
فسفر که گفته می شود باعث تکامل مغز است در مواد گیاهی نیز به میزان فراوان وجود دارد و تکامل مغز نیازی به مصرف مواد حیوانی یا دریایی ندارد.
در حقیقت آزمایشات علمی اخیر نشان می دهند که فسفر موجود در مواد حیوانی می توانند برای بدن سمی هم باشند
دلیل این امر هم این است که بدن قابلیت تنظیم در جذب و دفع فسفر موجود در مواد حیوانی را نداشته مصرف میزان فراوان این ماده میتواند باعث جذب بیش از نیاز بدن گردیده عوارضی مانند مشکلات کلیوی بوجود آورده و یا با ایجاد اختلال در جذب و دفع کلسیم پوکی استخوان بوجود آورد. این مسئله در مورد فسفر موجود در مواد گیاهی صادق نبوده بدن دارای سیستمی است که قادر به جذب و دفع فسفر موجود در مواد گیاهی بر مبنای نیاز بدن می باشد. این مسئله ی عدم قابلیت تنظیم فسفر حیوانی مشابه برخورد بدن به ماده ی «هم» ( در ساختمان آهن ) میباشد. بدن انسان چنانکه میدانیم قابلیت تنظیم جذب و دفع «هم ِ» گیاهی را داراست در صورتیکه در مورد «هم ِ» حیوانی این قابلیت را نداشته میزان جذب اضافه بر نیاز «هم ِ» موجود در مواد حیوانی میتواند باعث اختلالات جدی مانند بیماری های همو سیدروز یا همو کروماتوز گردیده با رسوب آهن در اندامهای مختلف از جمله کبد ٫ قلب و سیستم عضلانی باعث مسمومیت این اندامها گردند
این مسئله ی برخورد بدن به آهن و فسفر حیوانی و گیاهی دلیل دیگری بر اثبات این امر است که انسان تاریخا و بطور طبیعی گیاهخوار بوده و نه همه چیز خوار و یا اینکه اگر از مواد حیوانی به مقدار بسیار کمی در مقایسه با مواد گیاهی استفاده می کرده است

در مورد سوال دوم : اگر منظور خلط است نشانه ی پاکسازی است
اگر منظور بزاق دهان است پس از چند روز بهبود پیدا میکند. سعی کنید از گرمی ها مثل خرما و میوه های خشک بیشتر مصرف کنید
به امید سلامتی

Share on Facebook