فلسفه بهبود

فلسفه بهبود

غذا ماده‌ای حیاتی است، ماده‌ای آنچنان اساسی که بدون همه درمانها خود درمانی است. همه بهبودیها توسط بدن و بطور خودبخودی صورت می گیرد. بهبود و درمان در خارج از بدن وجود نداشته تصور درمان از طرق خارج از بدن تصوری باطل است.
درمان از خارج از بدن تخیلی “زیبا” است که از باور نادرست و خدشه ناپذیر ما به علم و تحقیق و دانشمندان و محققان نشأت می‌گیرد. علم امروزه داعیه “درمان” بسیاری از “بیماریها” را دارد. توانائی علم البته آنچنان باور نکردنی است که همه دنیا در برابر آن سر تعظیم فرود میاورد. اما به واسطه همین علم در حقیقت دانشمندان تمام عمر خود را صرف از بین بردن نشانه‌ها، سمپتوم‌های بیماری می‌کنند زیرا در نگاه آنان عکس‌العمل بدن به جای بیماری گرفته می‌شود که از بیرون به بدن حمله کرده است.
امروز ما پذیرفته‌ایم که از بین بردن نشانه‌ها به معنای پیروزی در “جنگ” ما علیه بیماریهاست. اما از بین بردن نشانه‌ها در حقیقت نه تنها باعث تخریب سلامتی گردیده بلکه برنحوه تفکر ما در مورد بیماری هم تأثیر گذاشته است. امروزه ما اعتماد تمام و کمالی به علم داریم زیرا که علم قادر است نشانه‌های بیماری را تخفیق داده یا کاملا از بین ببرد. حال آنکه فراموش می‌کنیم که سمپتومی که از بین برده شده و سرکوب گردیده در آینده خود را با شدت بیشتری نشان داده باعث تخریب و درد بیشتری در بدن می‌گردد. این استکه ما هر چه بیشتر به سوی درد و بیماری سوق داده شده‌ایم زیرا که از قوانین طبیعت و قوانین بدن سرپیچی کرده‌ایم و نیز سلامت خود را به دست سخنگویان و نمایندگان نادرستی سپرده‌ایم.
بیش از این نمی‌توان سلامتی را در کلسترول یا فشار خون “نرمال” آنهم توسط قرص و دارو تعریف کرد. سلامتی حالتی است جامع که نه تنها کل بدن بلکه ارتباط بدن با محیط اطراف و هر آنچه در آن است را در بر می‌گیرد. سلامتی زیستنی است در صلح و هارمونی در درون و بیرون مسئولیت سلامتی ما دردست ماست نه در اختیار “علمی” که هم روش‌های تشخیص و هم درمانش خشونت بار، سبعانه و مخرف می‌باشد.
مسئولیت سلامت ما در دست ماست نه در اختیار روشهایی که از بدو تولد ما هر کوشش بدن برای پاکسازی خویش را به طرزی جدی و پیگیرانه و به انحاء مختلف سرکوب می‌نماید. تاریخچه درمان سرشاز از شکستهای مداوم است. در این میان سلامت بدنمان هر چه بیشتر تحلیل رفته و فکر و روحمان به افسردگی، خشونت، عدم تعادل و نفرت گرویده است.
درمان تنها از درون و بر بستری از صلح و هارمونی صورت می‌گیرد. تنها در مراعات اصول و قوانین طبیعی است که بدن فرصت پاکسازی، بازسازی و درمان می‌یابد.
درمانهای یک شبه، داروها و معجونهای معجزه آسا و شفابخش، اعمال مختلف جراحی که اعضاء بدن را که دچار التهاب و یا عدم بالانس هستند قطع می کنند همه و همه یا باطل بوده و یا تنها به سرکوب کردن نشانه‌ها توجه دارند.
درمان تنها توسط بدن صورت گرفته و نیازمند زمان خاص خود است.
هر پروسه طبیعی نیازمند زمان خاص خود است. اگر امشب دانه‌ای در زمین بکارید و فردا انتظار سبز شدن آنرا داشته باشد، اگر امروز درختی بکارید و فردا انتظار برداشت میوه داشته باشید همانقدر بر خطا خواهید بود که اگر امروز قرص و دارو مصرف کنید و فردا فکر کنید که بهبود یافته‌اید و یا امروز روش زندگی و غذای خود را تغییر دهید و انتظار داشته باشید که فردا تمام مشکلات سلامتی‌تان ناپدید گردد. عجله در بهبود رفع بیماری مانند میوه‌ای است که نارس از درخت کنده شود. این میوه کامل نبوده ماهیتاً با میوه رسیده متفاوت است. همه درمانها خود درمانی است. درمان تنها توسط بدن و در زمان مورد نیاز آن صورت می‌گیرد. مسئولیت ما این است که بر مبنای قوانین طبیعی آنچه را که مبنای زندگی سلم است پیشه کنیم تا بتوانیم برای بدن خود بهترین شرایط ممکن برای بهبود و درمان را فراهم کنیم. مبانی سلامتی و زندگی سالم در صفحات دیگر این سایت بطور کامل بیان شده و در آینده نیز با جزئیات بیشتر به آنها پرداخته خواهد شد.

Share on Facebook