۴۵: کتاب آوانسیان

کتاب خام خواری آوانسیان
پاشا
درود بر شما می خواستم دیدگاه خانم دکتر آذر را پیرامون کتاب خام خواری زنده یاد آوانسیان بدانم . هر چند برخی دیدگاه های ایشان را غیر علمی می دانم .

پاشای عزیز کتاب خوبی است و هنوز هم همچنان معتبر. دوست دارم آن بخشهایی را که بنظرتون غیر علمی میاد بیان کنید تا باهم درباره ی آن بحث و تبادل نظر داشته باشیم. پیروز باشید

Share on Facebook