۱۶۶: آیا یک نوع گیاه می‌تواند نیازهای بدن را تامین کند (پاسخ: فایل صوتی)

آیا بنظر شما استفاده از یک نوع گیاه می‌تواند نیازهای بدن را به طور کامل تامین کند؟

 

پاسخ به صورت فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید

Share on Facebook