۱۰۷: حقوق حیوانات آزمایشگاهی

خیلی دوست داشتم درباره فعالیت هایتان در حوزه حقوق حیوانات مورد استفاده در علوم پزشکی بدانم. حیوانات آزمایشگاهی همیشه یکی از دغدغه هایم بوده‌اند و انی اواخر سعی کرده‌ام کاری بکنم. آن مقاله‌ای که درباره حیوانات آزمایشگاهی نوشته بودید بسیار پخته و تاثیرگذار بود. به نظر شما در ایران چگونه می‌شود فعالیت کرد؟ ما تصمیم داریم از طریق دانشجویان عمل کنیم. یعنی آنها را علاقمند و هدفمند در جهت استفاده از جایگزین‌ها بکنیم. البته این به جز زحماتی است که دوستان در دانشکده‌های پزشکی هم می‌کشند. مشکل دیدگاه انسان است که فکر می‌کند حق دارد سر در کار هر پدیده بکند!

در مورد فعالیتهای من در حوزه حقوق حیوانات پرسیده بودید. مسئله حقوق حیوانات مدتهاست که دغدغه ذهن من بوده دلیل اصلی پای بندی من به رژیم گیاهخواری است. هیچ چیز بیش از زجر و ستمی که به حیوانات وارد میاوریم آنهم بیهوده و فقط برای نفع پرستی یا بخشاً ناآگاهی مرا عذاب نمی دهد. گاه به شوخی می گویم که فکر می کنم در زندگی گذشته ام حیوانی بوده ام. (نه اینکه انسان حیوان نیست. بلکه حیوانی بوده ام غیر از انسان) آنقدر که به مسئله حیوانان و زجر آنها حساسم.
در فرصتهای مختلف بدون شک اینجا و آنجا در مورد نوع فعالیتهایم در این زمینه و تجربیاتم تا به امروز در این باره خواهم نوشت چیزی نیست که در یک نوشته بگنجد. حق با شماست که می گوئید تناقضی بین آموزشهای پزشکی و استفاده از دارو و طرفداری از حیوانات وجود دارد. شاید هم این یکی از دلایلی بود که سیستم درمان پزشکی غربی را رها کرده به سیستم طبیعی درمان روی آوردم. هرچند باید اینرا هم اضافه کنم که متأسفانه تخریب طبیعت و استفاده از حیوانات تنها به سیستم پزشکی ختم نشده اکثر جنبه های زندگی بشر وجود دارد. هیچ جنبه ای از فعالیت و زندگی بشر را نمی بینم که در آن بطریقی از حیوانات، تخریب طبیعت و بهره کشی از زمین و آب و هوا و انسان نهفته نباشد.
به هر صورت، آشنا کردن دانشجویان و دانش آموزان و البته استادان و دست اندرکاران مراکز آموزشی به آلترناتیوها به نظر من یکی از مؤثرترین روشهای کمک به جلوگیری از استفاده گسترده و همه گیر حیوانات برای مقاصد آموزشی و در مراکز تحقیقی مختلف است. البته باید مردم را هم با این مقوله آشنا کرد. مردمی که در این برهه زمانی قابلیت درک و توجه به این مسائل را دارند.
همانطور که بدرستی اشاره کردید مشکل دیدگاه انسان است که به خود حق سرکشیدن در هر پدیده ای و انجام هر کاری را می دهد. خوبی قضیه این استکه دیدگاه بشر هرگز ثابت نبوده در طول تاریخ تغییر می کند. این تغییر ممکن است کند باشد ولی بالاخره با تلاشهای پراکنده اینجا و آنجاست که صورت می گیرد.

بازهم در این رابطه با هم به صحبت و مشورت خواهیم پرداخت.

 

Share on Facebook