۱۶۸: مشکل گوارش (پاسخ: فایل صوتی)

درود بر شما خانم زرین
من فاضل هستم و می خواهم از مشکل کسی برایتان توضیح بدهم که به راهنمایی شما نیاز دارد
بیمار دختر بیست وشش ساله ای ست با وزن چهل و پنج و قد صد و پنجاه و شش
از چند ماه پیش خوراک هایی که می خورد، به قول عوام روی دلش سنگینی می کند … در واقع حس می کند که خوراک ها قبل از آنکه به معده اش برسند در بین راه شروع به هضم شدن می کنند
اغلب آنچه خورده به صورت برعکس به بالا و گاه به دهانش باز می گردد و او مجبور است با حس بدی آنرا دوباره به پائین بفرستد … قابل ذکر است که این حس با تهوع همراه نیست
یکبار هم در مدفوع خودش، خون دیده است که البته این اتفاق دیگر تکرار نشد
ادویه و خوراک های سفت معده اش را اذیت می کند … خوردن سیب و میوه هایی از این دست هم همین طورند
گوشت قرمز نمی خورد، اما گاهی ماهی می خورد
بیمار در مقاطعی از زمان دچار استرس و فشار روحی بوده
بیمار کم اشتهاست و مدتی کپسول های که به زیاد شدن میل خوردن کمک می کند رجوع کرده .. قرص هایی که گیاهی هستند
بیمار حس ضعف و بی حالی دارد
دکترها آندوسکوپی را تجویز کردن، اما بیمار این کار را نکرد
 با مهر
 فاضل سایه
Share on Facebook