۲۷: عمل دفع طبیعی و غیر طبیعی

زینب ۲۵ ساله
۵ ماهه دچار اسهال شدم روزی یک یا دو بار دفع دارم هر بار مدفوعم نرم است . دکتر گفت عصبی است اما من اصلا نفخ و درد ندارم چه کنم که درمان شوم؟

دوست عزیز
برچه مبنایی فکر می کنید که دچاراسهال هستید؟
روزی یک تا دو بار دفع نه تنها اضافه نیست بلکه خوب نیز هست. در حقیقت روزی سه تا چهار بار عمل دفع طبیعی است. اگر مدفوع نرم است ولی آبکی و همراه بلغم یا خون نیست باز هم طبیعی و نرمال است.
عمل دفع طبیعی حدود نیم ساعت بعداز هر غذا، بدون زور و فشار و به صورت خودکار و طبیعی باید صورت گیرد. درست مانند ادرار کردن. مگر درشرایط بیماری، بطور خودبخودی، بدون زور و فشار و یا صرف انرژی صورت میگیرد. در غیر اینصورت است که درحقیقت بدن دچار مشکل دفع می باشد.
از آنچه که ذکر کرده اید و بخصوص اینکه اصلا درد ونفخ ندارید مطمئن نیستم به چه دلیل این تصور را دارید که دارای اسهال هستید. آیا این تغییردر دفع اخیرا بوجود آمده ؟ آیا بعد از تغییر در رژیم غذایی تان ایجاد شده ؟ اگر فکر می کنید عمل دفع شما غیر طبیعی است توضیح بیشتری از تعداد دفعات ، نوع مدفوع ، دفع در نیمه های شب در هنگام خواب و امثال اینها و اینکه چرا فکر می کنید مدفوع شما غیر طبیعی است بدهید.

Share on Facebook