کتاب: بدنسازی و خام گیاهخواری (فارسی)

آیا واقعا می‌توان همزمان با خام گیاهخواری ماهیچه ساخت؟ bodybuilding
با توجه به اینکه بسیاری از خوانندگان سایت درباره بدنسازی و ساخت عضلات بدنشان با رژیم غذایی خام‌گیاهخواری بارها سوال پرسیده اند
توجه علاقمندان به این مسئله را به کتاب زیر جلب می‌کنم
کتاب کامل به زبان انگلیسی را از اینجا دانلود کنید

کتاب کامل به زبان فارسی را از اینجا دانلود کنید

 

rawFoodBookCover

 

Share on Facebook