۲۳۲: دیستروفی عضلانی (پاسخ: فایل صوتی)

سلام
من یوسف نصیری هستم از روستای سوها در استان اردبیل
من دیستروفی ماهیچه دارم،الان ده ساله رو صندلى چرخدار میشینم و دارم به این فکر میکنم که آیا من فقط یه علف هرز بین آدمهای خدا بودم. خواهش میکنم راهنمایم کنید،آیا گیاه خواری میتواند باز هم ماهیچه های آب شده من را برگرداند
آیا شما کمکم میکنید
من گاهی چند روزی سیب زرد میخورم و حالم خیلی عالی میشه آیا میتونم باز امیدوار بشم که میتونم راه برم
به من دو خواهرم را هم اضافه کنید که آنها هم دیگر نمیتوانند راه برن
بی صبرانه منتظرم

Share on Facebook