کتاب به دیابت بگو خداحافظ!

اگر به شما گفته‌اند دیابت قابل درمان نیست نادرست گفته‌اند. این بیماری به آسانی قابل درمان است. این کتاب به شما می‌گوید چگونه:

کتاب به دیابت بگو خداحافظ!
به همراه راهکارهای کاهش وزن
نویسنده: دکتر جول فرمن
مترجم: فاطمه ندیم
قیمت : ۵۵۰۰۰ تومان
زمان انتشار چاپ اول : بهمن ماه ۹۸
شماره تماس جهت تهیه کتاب: ۰۹۱۲۵۴۴۶۱۴۲

Share on Facebook