کتاب به دیابت بگو خداحافظ!

01

کتاب به دیابت بگو خداحافظ!
به همراه راهکارهای کاهش وزن
نویسنده: دکتر جول فرمن
مترجم: فاطمه ندیم
قیمت : ۵۵۰۰۰ تومان
زمان انتشار چاپ اول : بهمن ماه ۹۸
شماره تماس جهت تهیه کتاب: ۰۹۱۲۵۴۴۶۱۴۲

Share on Facebook
دیدن وب‌گاه موبایل