سخنرانی خانم دکتر زرین آذر در مراسم تجلیل از ایشان ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از دکتر آذر

سخنرانی خانم دکتر زرین آذر در مراسم تجلیل از ایشان ۱۳۹۷
.
.
.


 

 

Share on Facebook