سخنرانی دکتر زرین آذر در تهران – همایش ازگل – بهار ۱۳۹۷

zarinAzar_Tehran_Ozgol_1397-small

zarinAzar_Tehran_Ozgol_1397

سخنرانی دکتر زرین آذر در تهران – همایش ازگل – بهار ۱۳۹۷
.
.


 

 

Share on Facebook