سخنرانی دکتر زرین آذر – همایش شیراز در خرداد ماه ۱۳۹۷

2018-07-05-16.32.24

Shiraz 1397

سخنرانی دکتر زرین آذر – همایش شیراز در خرداد ماه ۱۳۹۷ قسمت اول:


 

 

.
.
.
سخنرانی دکتر زرین آذر – همایش شیراز در خرداد ماه ۱۳۹۷ قسمت دوم(پرسش و پاسخ):
.
.
.


 

 

Share on Facebook