مصاحبه دکتر زرین آذر با رادیو فرهنگ در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۷ (هفته اول)

RadioFarhangDrZarinAzar

مصاحبه دکتر زرین آذر با رادیو فرهنگ در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۷ قسمت اول:


 

 

.
.
.
مصاحبه دکتر زرین آذر با رادیو فرهنگ در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۷ قسمت دوم:
.
.
.


 

 

لینک به سایت رادیو فرهنگ
http://radiofarhang.ir/NewsDetails/?m=065177&n=262282

Share on Facebook