سخنرانی دکتر زرین آذر در روز جهانی وگان – همایش تبریز – آبان ۱۳۹۶

Unknown

دکتر زرین آذر در روز جهانی وگان برای همایش تبریز فایل صوتی ارسال کردند که در زیر می توانید آن را بشنوید
مدت این سخنرانی ۲۵ دقیقه می باشد.
.


 

 

Share on Facebook