معرفی یک کتاب

ZaminZamanEnsan_Bookدر سفر اخیرم به ایران  با کتابی آشنا شدم به نام   زمین ٬ زمان ٬ انسان  نوشته ی آقای مزدافر مومنی

کتابی ارزشمند و خواندنی که به بررسی گیاهخواری و خام گیاهخواری و تاثیرات همه  جانبه ی آن در تمام ابعاد مادی و معنوی زیست انسان می پردازد

از مشاهداتم دراین سفر این بود که تعداد کتابهای مربوط به تغذیه و تاثیر آن بر سلامت بدن انسان در بازارایران کم نیستند  و این مایه ی خرسندی فراوان است  اما آنچه این کتاب را ویژه میکند  بررسی تاثیر تغذیه نه تنها بر سلامت بدن بلکه بر روح و روان و خلق و خو و منش انسان نیز میباشد.

علاوه بر آن در این کتاب ارتباط روش تغذیه ی بشر با معضلاتی که امروزه زیست وی را در این کره ی خاکی به خطر انداخته یعنی آلودگیهای زیست محیطی و همچنین گرمایش زمین مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.

اگر چه همه ی فصلهای این کتاب خواندنی هستند اما قابل توجه فصولی میباشند که در آنها به تغذیه از نظر فیزیک کوانتوم ٬ حرکت انرژی در کاینات و در نتیجه در بدن انسان ٬ ارتعاشات حاصل از حرکت انرژی ٬  تفاوت ارتعاشی بین مواد غذایی خام و پخته و مواد گیاهی و حیوانی پرداخته و بالاخره به بررسی میزان نیروی حیاتی در سلولهای زنده از جمله سلولهای زنده ی موجود در مواد غذایی مختلف پرداخته میشود

از دیگر فصلهای جالب و خواندنی  کتاب فصلی است که در آن نویسنده به بررسی تاریخی رشد مغز٬   وضعیت باروری بدن انسان ٬ تغییرات ایجاد شده در سیکل خونریزی ماهیانه ی بانوان و ارتباط تاریخی /طبیعی این موضوعات با تغییرات تغذیه ای بشر در طول تاریخ  پرداخته اطلاعات مهم و ارزشمندی را دراین زمینه در اختیار خواننده قرار میدهد

و بالاخره در فصول انتهایی ٬ نویسنده به موضوع پراهمیت تعادل بین اسید و باز و ارتباط اسیدی بودن بدن با ایجاد التهاب و بیماری پرداخته و این کتاب را به کتابی جامع ٬ خواندنی و همه جانبه در مورد  تغذیه ٬ نقش آن در سلامت انسان٬ زندگی موجودات دیگر از جمله حیواناتی که پرورش داده شده و کشتار میگردند تا نهایتا سر از اجاق آشپزخانه ی آدمها در بیاورند و نقش این اعمال بشر بر محیط اطرافش و سرانجام ضرورت  عاجل انتخاب یک روش تغذیه ی سالم و برتر برای سلامت بشر و محیط زیستش  تبدیل میکند

این کتاب خواندنی که به قلمی روان و شیوا نیز نگاشته شده  با اقبال خوانندگان روبرو بوده و به چاپ ششم هم رسیده نیاز به معرفی چندانی ندارد.  هر چند تمایل قلبی خود دانستم که برای قدر دانی از زحمات آقای مومنی  نقشی هر چند کوچک در معرفی این کتاب بر عهده بگیرم

مطالعه ی این کتاب را به همه ی افرادی که در مورد زندگی امروز بشر و رابطه اش با محیط زیست و موجودات درون آن در ذهن خود به کنکاش می پردازند توصیه کرده از مزدافر عزیز به خاطر زحمت تهیه ی این کتاب ارزشمند تشکر و قدردانی می کنم و موفقیت ایشان را در تهیه و نگارش کتابهای موثر و مفیدی از این دست آٰرزومندم

Share on Facebook