۵۱۴: ارده و شیره ی انگور و خرما خام هستند؟

سلام
یه سوال دارم در رابطه با این نکته که آیا ارده و شیره انگور و خرمایی که در فروشگاه ها هست در خام خواری قابل قبول هست یا نه؟
درمورد maple syrup یا شیره افرا عرضه شده چه طور ؟ مورد تایید خوام خواران هست؟ میتوان جای عسل استفاده کرد؟
.
.
.
پاسخ
.
.
.
maple syrup قابل قبول هست به شرط اینکه خام باشد
در فروشگاهها احتمالا فرم تغییر شکل یافته و حرارت دیده ی ان وجود دارد. اگر خام و طبیعی پیدا کردید هم شیره ی انگور هم ارده و هم شیره ی افرا همگی بسیار مقوی و خوب و پر از مواد معدنی هستند به شرط اینکه خام باشند و واقعی

Share on Facebook