۲۰۳: خلط خونی و عفونت در اسپرم (پاسخ: فایل صوتی)

سلام
دست بوس شما و محبت های شما هستم
بنده پس از ۱۰ ماه خام گیاه خواری مطلق حدودا از ۳ماه پیش صبح که از خواب بیدار می شوم از دهان بنده خلط خونی خارج می گردد( فقط صبحها ) ضمنا در آزمایش اسپرم عفونت مشاهده گردید با توجه به اینکه سعی داشته تمام موارد خام گیاه خواری را رعایت نمایم آیا بعد از ۱۰ ماه هنوز بدن سم زدایی می کند و این موضوع را باید به فال نیک گرفت و یا نیاز است به پزشک مراجعه نمایم ؟

در آزمایش قبل از خام گیاه خواری عفونتی مشاهده نگردید
سپاس -نادری

Share on Facebook