۱۷۸: جوانه بادام زمینی (پاسخ: فایل صوتی)

طرز تهیه جوانه ها و جوانه ی بادام زمینی
پاسخ به صورت فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید

Share on Facebook