۱۴۷: شیر گیاهی

آیا شیرهای گیاهی مثل شیر سویا،شیر بادام و شیر کنجد را باید حرارت داد یا بدون حرارت نیز قابل خوردن می باشند و آیا ممکن است
باعث مسمومیت یا مشکلاتی برای ما شوند.

خیر ،نیازی به حرارت دادن شیر سویا،کنجد،بادام و امثال اینها نیست .در حقیقت اینها باید بدون حرارت دیدن مصرف شوند بخصوص اگر شیر کنجد یا بادام از مواد خام در خانه تهیه شوند، چرا که حرارت باعث تغییر مواد غذایی این شیرها می شود. بهترین شیر برای مصرف شیر بادام خام یا سایر مغزها یا دانه های خام که در خانه تهیه شده اند می باشد.نگران مسمومیت یا مشکلات نباشید، این شیرها برخلاف شیر گاو یا گوسفند عاری از این مشکلات می باشند. این بدلیل شرایط وخیم و غیر بهداشتی نگهداری و پرورش گاو و بز و گوسفند است که شیر آنها میتواند حاوی مواد میکربی مختلف بوده در نتیجه آنرا پاستوریزه نموده یا توصیه به جوشاندن آن می کنند.البته مسمویت با شیر سویا و یا بادام و کنجد زمانی ایجاد می شود که این شیرها مانده باشند که این موضوع در مورد کلیه مواد غذایی دیگر نیز صدق می کند. مصرف شیر تازه تهیه شده ی بادام و کنجد تا سه روز از تهیه اگر در یخچال نگهداری گردد ایرادی ندارد.

Share on Facebook