۱۲۳: جدول عناصر مواد خوراکی

ظاهرا “مک کانس و ویدوسون” کتابی دارند به نام “جدول ترکیبات مواد غذایی” آیا لینکی برای آن یا منابع مشابه دارد؟(یا هر منبعی برای آگاهی از مقادیر عناصر مواد.شما چه منابعی را در این رابطه و نیز در رابطه با استاندارد مواد غذایی (ترجیحا گیاهی) پیشنهاد میکنید

باور به استاندارد و جدول ندارم. چون همگی بنظرم من درآوردی، نسبی و نتیجتاً بی‌معنا هستند و جز راه گم کردن و گیج کردن عموم نتیجه دیگری ندارند. باور دارم که اگر افراد همه اصول زندگی سالم از جمله تغذیه سالم را دنبال کنند نیازی به جدول استاندارد ندارند. من از این استانداردها فقط در نوشته‌های اقناعی برای پاسخگویی به کسانی که در بحث جدول و استاندارد را پیش می‌کشند استفاده می‌کنم و یا برای اینکه به مردم نشان دهم، چه درک نادرستی از ارزش غذایی مواد گیاهی دارند.

 

 

Share on Facebook