۱۲۱: تغذیه نوزادان گیاهخوار

برای نوزادان خوامخواری که شروع به تغذیه غیر از شیر مادر میکنند چه جای گزینی در مقایسه با غذای نوزادان همه چیز خوار بهتر است(بجای زرده تخم مرغ و فرنی و حریره و سبزیجات پخته …)

بچه تا دو یا سه سالگی باید از شیر مادر مصرف کند. پس از آن هم بهترین غذا برایش میوه‌های نرم و رسیده و شیرین از انواع مختلف است. بچه تا زمانی که دندان در نیاورده یعنی رشد دندانهایش برای جویدن غذا کامل نشده نباید هیچ چیز جز شیر مادر مصرف کند که کاملترین غذا برای کودک است. پس از آن میوه‌ها و سبزیها و مقداری از مغزها و دانه‌ها را می‌تواند استفاده کند. اگر شیر مادر کافی نیست می‌توان از شیر تازه تهیه شده بادام یا کنجد و شاهدانه استفاده کرد. این یک توصیه کلی است و برمبنای شرایط مشخص می‌توان پیشنهادات مشخص‌تری داد ولی کودک انسان باید همان چیزی را مصرف کند که اجداد ما در طبیعت از آن تغذیه می‌کردند. پخته خواری یک عادت است نه یک نیاز بدن.

Share on Facebook