۱۰۴: آب مقطر

چندی پیش سوالی مبنی براینکه “آیا باید آب مقطر مصرف کرد” دریافت کردم. پاسخ به این سوال نیازمند بررسی همه جانبه روشهای مختلف پرداختن آب است. برای از بین بردن آلودگیهای مختلف بخصوص آلودگیهای شیمیایی ناشی از تصفیه آب لوله کشی و اضافات شیمیایی صنعتی و کشاورزی و امثالهم می باشد. و برنامه دارم که در مقاله ای جداگانه به آن بپردازم هر چند باور دارم که هیچکس بطور مطلق جواب کاملی برای این سوال ندارد. بسیاری از افرادی که از روش درمان طبیعی پیروی می کنند و دسترسی به آب چشمه های پاک کوهستانی ندارند مصرف آب مقطر را توصیه می کنند. در تمام مراکز روزه آب در دنیا نیز از آب مقطر برای آشامیدن و تجویز به روزه داران استفاده می کنند.
البته به نظر میرسد که این مدعا که تقطیر آب بهترین روش زدودن مواد شیمیایی است درست بوده و آب مقطر به میزان بسیار بالایی فاقد آلودگیهای شیمایی می باشد. هر چند اخیرا سوالاتی در مورد کیفیت آب مقطر و عمل آن در بدن مطرح شده. این سوالات از این قبیلند که پروسه تقطیر آب همچنین باعث از بین بردن تمام مواد معدنی موجود در آب شده و آنرا به آبی “به اصطلاح مرده” تبدیل می کند که در حقیقت مصرف آن باعث استخراج مواد معدنی موجود در بدن می گردد. همچنین برخی بدرستی باور دارند که پروسه طبیعی تقطیر آب در طبیعت با پروسه “مصنوعی” آن توسط دستگاههای تقطیر که آب را جوش آورده و سپس بخار را سرد می کنند تفاوت داشته کیفیت آب مقطر “مصنوعی” را مورد سوال قرار می دهند.
من شخصا هنوز جواب درستی برای هیچ یک از این ادعاها پیدا نکرده ام. در نتیجه پاسخ قانع کننده ای برای هیچیک از این “ایرادات” و همچنین صحت و سقم آنها ندارم و ممنون خواهم شده اگر افرادی که در این زمینه صاحبنظر هستند و اطلاعات بیشتری دارند معلومات خود را با ما قسمت کنند.
باید اضافه کنم که من خودم هنوز باور دارم که آب مقطر خالص ترین آب از نظر مواد زائد شیمیایی می باشد. من تا این زمان آب مقطر مصرف می کنم. یعنی یک دستگاه تقطیر آب در خانه دارم و برای تهیه آب آشامیدنی روزمره از آن استفاده می کنم.
روش خوب دیگری که Reverse osmosis خوانده میشود همچنین برای زدودن مواد زائد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد که روشی قابل اعتماد است. هرچند اشکال آن این است که با هدر رفتن مقدار زیادی از آب همراه بوده مثلا برای تهیه یک لیتر آب یک لیتر هم هدر میدهد. این مسئله باعث شده که من شخصا تا بامروز به روش تقطیر آب پای بند باشم. امیدوارم این اندک کمکی به روشن تر شدن مطلب کرده باشد.
به امید سلامتی شما.

Share on Facebook