۸۴: قارچ خام بیماری زاست؟

آیا قارچ خام بیمار کننده است؟

خوردن قارچ خام بیماری زا نیست. هرچند در مورد مصرف قارچ هم نظرات مختلف وجود دارد. برخی باور دارند که قارچ بدلیل پارازیت بودن و همچنین اینکه به طرق مصنوعی و بخصوص در تاریکی به عمل می‌آید فاقد مواد مغذی بوده مصرف آن برای بدن مفید نیست. بدون شک مصرف قارچهای طبیعی که در بهار، در کوهستان و به هنگام رعد و برق ظاهر می‌شوند ارجحیت دارد.

Share on Facebook