۱۴: ارده و سرکه

آیا ارده و سرکه در غذاهای خام گیاهخواری استفاده میشود یا نه و اگر مضر است مضرات آن را بنویسید.

در مورد ارده اگر از کنجد خام آرد شده تشکیل شده باشد مانعی در مصرف آن موجود نیست. مصرف کنجد خام بصورت دانه کامل یا آرد شده بخشی از موادغذایی خام گیاهخواران است.
کنجد خام بخصوص اگر به مدت ۲۴ – ۱۲ ساعت آنرا در آب آشامیدنی خیس دهید، بخشی از غذای خام گیاهخواران بوده، میتوانید آنرا با خرما، کشمش، موز به فرمهای مختلف مصرف کنید. اضافه کردن شکر، روغن یا مواد دیگری نظیر اینها برای درست کردن ارده البته مورد تایید خام گیاهخواران نیست.
سرکه بطور کلی مورد تایید گروه اعظمی از خام گیاهخواران نبوده در حالیکه برخی دیگر از افرادی که باور به درمان طبیعی دارند مصرف سرکه سیب را توصیه می کنند.
من شخصا بطور معمول از سرکه استفاده نکرده و آب لیموی تازه را ترجیح میدهم ولی تصمیم گیری در مورد میزان مصرف سرکه سیب خانگی و نه صنعتی را به عهده شما می گذارم.
شاد باشید و در ادامه راهتان موفق و پیروز

Share on Facebook