۳۳۲: آیا موهای سفید با خام گیاهخواری به رنگ نرمال باز می گردد؟

Dear zarn azar,
is a full veg. diet able to change the color of white hair to normal color? is there any research done?
________________________________
پاسخ:
به نظر من خیر.  البته شکی نیست که با رژیم غذایی درست که شامل حداقل هشتاد تا هشتاد و پنج در صد سبزیها و میوه ها ی خام میباشد رشد موها ی سر بیشتر شده و  موها سالمتر خواهند شد ولی اینکه موها ی سفید دوباره سیاه شوند را ندیده ام.  البته برخی از خام گیاهخواران   بر این باورند که در اثر خام گیاهخواری این بازگشت صورت میگیرد ولی تجربه ی من تا به امروز اینگونه نبوده است و از تحقیقاتی در این زمینه بغیر از آنچه که در کتب و نوشته های خام گیاهخواری آمده است با اطلاع نیستم.

Share on Facebook