۲۴۸: یبوست (پاسخ: فایل صوتی)

سلام
من به صورت روتین هر روز صبح اجابت مزاج داشتم. حتی گاهی مواقع دوبار در روز میرسید. ۴ روز به صورت ناگهانی دچار یبوست شدم. مدل غذایی ام هم تغییری نکرد. در این ۴ روز فقط یک شب اونم خیلی کم اجابت مزاج داشتم. روز پنجم به شدت شکمم باد کرده بود و سفت شده بود از یک شیاف همزمان با یک قرص مسهل استفاده کردم. همان موقع دچار اسهال رقیق اونم خیلی کم شدم اما باز محتوایت رودم خالی نشد. امروز روز ۶ام است که گرفتارم. این چند روز غذام سوپ و کمی برنج و ماست و نان و کاهو و سرکه و مقدار زیاد زیتون بوده. مقدار زیادی هم مایجات خوردم اما فایده ای نداره. شربت ابلیمو با روغن زیتون فراوان هم خوردم. اما هیچ کدام فایده ای نداشته. البته این چند وقت نگرانی های فکری ام زیاد شده شاید از اون باشه اما هیچ وقت این جوری نشده بودم. الان دیگه هیچ نگرانی جز خوب شدنم ندارم همه مشکلاتم یادم رفته اما بازم خوب نمیشم. تو رو خدا به دادم برسین. دیگه نمیدونم چی کار کنم.

 

Share on Facebook