Articles by زرین

No Picture

نور آفتاب

نور آفتاب خورشید منشأ گرما، انرژی، نور و زندگی است. نور آفتاب یک ضرورت بیولوژیکی برای انسان است. بدون نور خورشید زندگی و سلامت کامل ممکن نیست. اگر خود را از نور آفتاب محروم کنید…

Share on Facebook

No Picture

فلسفه بهبود

فلسفه بهبود غذا ماده‌ای حیاتی است، ماده‌ای آنچنان اساسی که بدون همه درمانها خود درمانی است. همه بهبودیها توسط بدن و بطور خودبخودی صورت می گیرد. بهبود و درمان در خارج از بدن وجود نداشته…

Share on Facebook

No Picture

غذا چیست؟

غذا چیست؟ غذا ماده‌ای حیاتی است، ماده‌ای آنچنان اساسی که بدون آن موجود زنده قادربه زیستن نخواهد بود. غذا بنابراین مانند هوا و آب اساس و پشتوانه زندگی است. غذا ماده‌ای است که بدن موجود…

Share on Facebook

No Picture

غذا

غذا بزرگترین قدمی که می‌توانید در بهبود وضع سلامت خود بردارید این استکه مصرف کلیه مواد حیوانی مانند گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و لبنیات را کاملاً حذف کرده یا به حداقل ممکن برسانید (ماهی…

Share on Facebook